HASRAT kerajaan memanggil balik tenaga pakar dari luar negara untuk diberikan insentif kepulangan bagi membolehkan mereka berkhidmat di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) seperti diumumkan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin mungkin ada rasionalnya tersendiri.

Namun, biarlah selepas kebajikan kakitangan dan isu dalaman IPTA membabitkan kakitangan termasuk gaji diberikan perhatian.

Sebagai contoh, isu peluang kenaikan pangkat pensyarah universiti yang berkhidmat lebih 20 tahun pada gred DS45, tetapi tidak dilantik ke gred jawatan lebih tinggi masih berterusan, sedangkan jawatan Pendaftar di IPTA mempunyai peluang kenaikan pangkat ke gred N44, N48, N52 dan N54.

Bahkan, rakan pensyarah di institut pendidikan guru (IPG) pun mempunyai peluang kenaikan gaji lebih baik iaitu ke gred 44 sekiranya memiliki ijazah sarjana dan seterusnya ke gred 48, 52, dan 54 secara kenaikan automatik seperti diumumkan kementerian.

Begitu juga guru di sekolah, ramai yang berpeluang menikmati kenaikan pangkat ke DG44, DG48, DG52, DG54 bahkan ke taraf Jawatan Utama Sektor Awam (Jusa) mengikut kekananan dan pencapaian mereka.

Anehnya, mengikut pekeliling UKM (S)3.6/145/2/4 Jld 5 bertarikh 26 Februari 2007, sebenarnya hanya mensyaratkan (a) sah dalam jawatan dan berkhidmat selama tiga tahun; (b) lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) 3 dan atau PTK4; (c) seorang tenaga pengajar yang baik, berpotensi atau mencapai tahap kecemerlangan akademik munasabah yang ditetapkan dan (d) mendapat sokongan Dekan/Ketua Jabatan, sedangkan ada universiti mensyaratkan memiliki ijazah kedoktoran untuk kenaikan pangkat Pensyarah Kanan gred DS52.

Isu di atas tidak terhenti begitu saja. Gaji yang diterima Pensyarah Kanan (DS52) IPTA yang dilantik adalah jauh lebih rendah daripada gaji guru di sekolah.

Mengikut ‘Indeks Skim Perkhidmatan Sistem Saraan Baru (SSB) Kepada Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), pensyarah universiti dan guru sekolah sebenarnya berada dalam klasifikasi perkhidmatan sama iaitu Skim Perkhidmatan Pendidikan dengan awalan gred berbeza bagi membezakan perkhidmatan seperti DS, DU, DM, DG dan DGA.

Cuma pensyarah berada dalam bidang yang disebut Bidang Pendidikan Tinggi, manakala guru berada dalam Bidang Pendidikan Sekolah.

Ironinya, mengikut Pekeliling JPA yang berkuat kuasa 1 Julai 2007 dengan jelas mencatatkan Gred DG52 pengetua di sekolah bermula dengan tangga gaji P1T1 RM4,900.47 sedangkan pensyarah kanan universiti gred sama (DS52) diberikan gaji jauh lebih rendah iaitu P1T1 RM4,573.14.

Sebagai contoh, Universiti Putra Malaysia menawarkan gaji Pensyarah Kanan gred DS52 dengan tangga gaji permulaan P1T1 RM4,573.14. Ia agak menghairankan kerana pensyarah dan guru berada dalam skim perkhidmatan sama, dengan gred sama (52) dan tangga gaji P1T1 tidak sama.

Gaji permulaan ini akhirnya menjadi tidak seragam antara IPTA. Sebagai contoh, Universiti Sains Malaysia menawarkan tangga gaji permulaan P1T1 RM4,894.91 kepada staf gred 52 seperti Pegawai Ehwal Islam S52, Pustakawan S52, Pegawai Sains C52, dan lain-lain. Ini bermakna tiada kelebihan diberikan kepada staf akademik lama. Perkara yang dinyatakan di atas sedikit sebanyak mengikis kesetiaan dan semangat bekerja rakan pensyarah yang sedang berkhidmat di IPTA.

WAKIL PENSYARAH LAMA,
Kuala Lumpur.

Advertisements