Budaya kerja adalah cara kerja yang berdasarkan suatu sistem nilai yang dipegang oleh setiap pegawai dan kakitangan dalam organisasi. Cara kerja itu diamalkan seperti itu kerana sudah menjadi kebiasaan atau tradisi organisasi tersebut.

Nilai ialah sesuatu yang dipegang oleh organisasi itu, Ia diterima oleh seluruh masyarakat dalam organisasi itu. Jika apa yang dipegang oleh organisasi itu adalah baik, naka nilai itu adalah baik atau positif. Jika tidak, ia adalah dianggap tidak baik atau negatif dan akan ditolak.

Jumlah kesemua nilai yang diamalkan/dihayati dalam kerja kita itu dikatakan sebagai budaya kerja. Jikalau nilai yang diamalkan adalah baik, maka sudah tentulah budaya kerja itu akan menghasilkan kerja yang sangat baik.

Antara Contoh nilai yang baik

Tidak suka buang masa

Selalu berbincang/syura

Suka menghasilkan kerja yang paling baik

Tidak mengira masa dan Suka menolong/membantu

Buat kerja sepenuh hati dan Taat pada ketua/arahan

Menjadi contoh yang baik

Sentiasa senyum dan memberikan keutamaan pada pelanggan

Bangga dengan hasil kerja dan organisasi

Amalkan prinsip adil, ihsan, jujur, benar, ikhlas dan amanah

Tidak menyakiti dan menutup aib orang lain

Sabar, jarang marah, lembut dan rendah diri

Mencari kebaikan orang lain dan memuji pada tempatnya

Antara Contoh nilai yang tidak baik

Suka membuang masa dan melepak

Membuat kerja tanpa meminta pandangan orang lain

Tidak peduli dengan hasil kerja

Tunggu masa untuk balik

Tidak suka menolong dan sambil lewa

Mencontohi yang tidak baik dan tidak boleh dicontohi

Selalu bermasam muka dan benci pelanggan

Tidak bangga dengan hasil kerja dan organisasi

Tidak berlaku adil

Hasad dengki dan tidak boleh dipercayai

Menyakiti dan membuka aib orang lain

Tidak sabar, marah-marah, kasar, sombong dan bongkak

Suka mengampu

Budaya kerja juga ditentukan oleh sistem, prosuder dan struktur organisasi itu sendiri. Semua perkara ini harus selari dengan nilai yang dipegang. Lihat contoh berikut :

a.      Kita hendak pekerja itu rajin, tidak kira masa, berdidikasi dan sebagainya. Tetapi, kita tidak memberikan balasan yang setimpal kepada mereka yang benar-benar rajin, tidak kira masa, berdedikasi dan lain-lain. Orang yang rajin, tetapi tidak suka mengampu tidak dinaikkan pangkat atau mendapat kenaikan gaji. Sudah tentulah orang yang rajin itu lama-lama akan menjadi malas.

b.      Kita hendak mengamalkan konsep keadilan, ihsan dan syura. Tetapi, kita tidak adil dalam mengagihkan tugas dan tanggungjawab. Kepada mereka yang suka mengampu, kita beri tugas yang mudah. Kepada yang rajin, tak kira masa bekerja, kita beri dia tugas yang berat, sehingga akhirnya ia sedar yang ia sedang dibelengggu dengan tugas yang terlalu banyak.

c.       Orang yang tidak amanah, tidak jujur, tidak diambil sebarang tindakan. Kita lemah dan tidak tegas kerana takutkan sesuatu. Prinsip yang kita laungkan kita sendiri tidak amalkan. Kita suruh orang berjimat, tetapi kita berbelanja besar.

d.      Kita hendak melatih orang bekerja dengan cemerlang, tetapi kita sendiri tidak mampu untuk menghasilkan kerja yang berkualiti. Kehormatan yang pernah diberikan kepada kita pun akan hilang. Orang tidak lagi percaya kepada kita.

Budaya kerja perlukan pemimpin yang berkualiti. Antara cirri pemimpin yang berkualiti adalah

i.    Mempunyai wawasan

ii.   Mampu menjadi teladan yang baik

iii.  Mengamalkan nilai yang dipegang oleh organisasi

iv.  Memberikan bimbingan, panduan dan tunjuk ajar

v.   Disengani kerana peribadinya yang mulia dan mampu membuat kerja dengan cemerlang

vi.  Tidak mudah marah, penyabar, tidak berat sebelah, adil, ihsan, jujur, amanah, bersih dan ikhlas

vii. Menjaga hati orang bawahan

Budaya kerja perlukan visi, misi, wawasan dan matlamat yang jelas dan ringkas. Matlamat organisasi mesti diketahui oleh semua anggota organisasi. Masing-masing faham dan ketahui tanggungjawab mereka. Semua anggota perlu tahu apa yang hendak dicapainya.

Mengapa perlu ada budaya kerja yang baik

Ia menjadi panduan kepada setiap angggota tentang cara kerja yang paling baik. Lihat contoh berikut:

a.      Jikalau organisasi itu sentiasa memberikan perhatian kepada keperluan dan perasaan pelanggan, tiba-tiba ada seorang pegawai yang marah seorang pelanggan, setiap orang lain akan hairan mengapa pelanggan itu dimarahi. Kelakuan ini tidak dapat diterima oleh organisasi itu. Sudah tentu yang marah pelanggan tadi akan dimarah jika kemarahan itu tidak disebabkan oleh sesuatu perkara yang tidak munasabah.

b.      Setiap orang biasanya tidak akan melambatkan kerjanya. Jika ada seseorang yang tidak menghabiskan kerjanya walaupun masa yang secukupnya sudah diberi, tentulah ia tidak akan senang duduk, kerana semua orang lain pasti akan melihatnya dengan pandangan yang sinis.

c.       Jika organisasi itu terkenal kerana kebanyakan surat yang dihantar kepada organisasi itu sentiasa hilang. Maka pelanggan akan terpaksa berulangkali menelefon untuk bertanya jika surat yang dihantar itu sudah diterima atau tidak.

d.      Seorang pemimpin itu sentiasa perlu berlegar di dalam pejabatnya untuk mencari sesuatu yang baik yang telah dilaksanakan oleh pegawainya. Maka setiap orang akan menunggu kedatangan pemimpinya. Sebaliknya jika pemimpin itu berlegar hanya untuk mencari kesalahan orang dan akan memarahi orang itu dihadapan khalayak ramai, maka semua akan lari daripanya, bila ia datang.

e.       Jikalau sifat bertolong-tolong sudah menjadi tradisi organisasi itu, maka setiap pegawai dan pekerja tidak akan segan untuk bertanya sesuatu kepada sesiapapun apabila mempunyai masalah. Sebaliknya, jika amalan itu tidak pernah dilaksanakan, sudah tentu masing-masing akan bekerja bersendirian.

Bagaimana membentuk pasukan

a.      Setiap keputusan dibuat berdasarkan syura

b.      Setiap orang dianggap sama penting dengan setiap orang lain

c.       Sifat percaya mempercayai, hormat menghormati sentiasa wujud di kalangan setiap anggota organisasi

d.      Setiap orang diberikan kebebasan untuk menggunakan kreativitinya, kemampuanya, kepakaranya, kehandalannya, kelebihanya untuk menghasilkan kerja dengan cara tersendiri

e.       Sentiasa wujudkan suasana intim antara setiap anggota organisasi

f.        Masing-masing bangga dengan hasil kerja pasukan, bangga dengan pencapaian organisasi

g.      Memberi perhatian kepada peningkatan kerjaya setiap pekerja untuk mencapai ketaatan yang luhur. Latihan perlu dijadikan amalan biasa

Bagaimana bekerja sebagai pasukan

a.      Meningkat rangasan

b.      Mengeratkan tali persaudaraan dan setiakawan antara pekerja

c.       Sentiasa suka menghasilkan kerja yang paling baik

d.      Mengurangkan sebarang pergeseran atau berpuak-puak yang selalunya merupakan angkara yang tidak sihat

e.       Mampu mewujudkan suasana yang intim

f.        Mewujudkan perasaan seronok bekerja

g.      Meningkatkan perasaan bangga kepada pasukan dan organisasi

Dari

Datuk Dr. Syed Othman Alhabshi

Advertisements